Samen voor versterking van het EVC-stelsel

1.     De vereniging is gericht op het versterken van EVC-procedures voor de arbeidsmarktroute met een zelfstandig kwalificerende werking, in de vorm van een landelijk erkend Vakbekwaamheidsbewijs Arbeidsmarktroute dan wel de brugfunctie naar diplomering in het onderwijs (opleidingsroute).

2.     Als kader voor validering en landelijke erkenning geldt: erkende branchestandaarden, erkende beroepstandaarden, erkende crebo’s, erkende croho’s en BOC’s conform het kwalificatienetwerk Nationaal Kenniscentrum EVC (NKC EVC).

3.     Alle EVC-aanbieders aangesloten bij de vereniging hebben zich geconformeerd aan de EVC-kwaliteitscode 3.0 en zijn onafhankelijk. 

4.     De vereniging vertegenwoordigt naar de actoren binnen het EVC-stelsel de algemene belangen van de EVC-aanbieders (met name in relatie tot EVC-adviesraad, Nationaal Kenniscentrum EVC, andere brancheorganisaties en partijen in het kader van leven lang ontwikkelen). De vereniging vervult de rol die de Stichting van de Arbeid heeft voorzien in het EVC-stelsel dat er een raad van EVC-Aanbieders gewenst is om het Nationaal Kenniscentrum EVC van voeding te voorzien uit de praktijk en daarmee innovatie en kwaliteitsversterking te stimuleren.

5.     Om een krachtige positie te kunnen innemen is het streven dat alle EVC-aanbieders die erkend zijn bij Nationaal Kenniscentrum EVC zich bij de vereniging aansluiten. Inmiddels heeft een grote meerderheid van onafhankelijke EVC-aanbieders zich bij de vereniging aangesloten.