Organisatie

  • Het bestuur bestaat uit de externe onafhankelijke voorzitter Johan van Dam (FME), aangevuld met secretaris Klaas Hoeksema (Vigor) en penningmeester Joyce Bouwknegt (Jeugdprofessionals Nederland), vanuit de aangesloten leden.
  • De benoeming van het bestuur vindt plaats op de ledenvergadering. 
  • Missie statement ‘Vereniging van EVC-Aanbieders voor versterking van het EVC-stelsel’. 

Structuur EVC-stelsel arbeidsmarkroute

  • Wettelijk kader: EVC Convenant 2016 ondertekend door Bestuur van de Stichting van de Arbeid, Minister EZ, Minister SZW en Minister OCW.
  • Opdrachtgever EVC-stelsel: Stichting van de Arbeid. In de opdracht is het Nationaal Kenniscentrum EVC benoemd als beheerder en toezichthouder. Ook is een Raad van EVC-Aanbieders voorzien die het Nationaal Kenniscentrum EVC moet voeden vanuit de praktijk en die bijdraagt aan innovatie van EVC en andere valideringsinstrumenten. 
  • De Vereniging van EVC-Aanbieders: vervult naast belangenbehartiging, de rol van Raad van EVC-aanbieders in relatie tot het Nationaal Kenniscentrum EVC (NKE). De vereniging vertegenwoordigt meer dan 70% van de EVC-aanbieders in Nederland en het Caribisch gebied.

De Vereniging van EVC-Aanbieders is aangesloten bij MKB Nederland.

Aangesloten leden