In het voorjaar van 2021 is de Vereniging van EVC-Aanbieders opgericht. Deze vereniging beoogt om de krachten te bundelen en het huidige EVC-stelsel te versterken.
“Wij zijn de valideringsbranche die verworven competenties van mensen zichtbaar maakt en hen hiermee maatschappelijke erkenning geeft.”

Doelstellingen

De doelstellingen van de Vereniging van EVC-Aanbieders als branchevertegenwoordiger in het EVC-stelstel zijn:

  • Het versterken en duurzaam (toekomstbestendig) maken van het huidige EVC-stelsel.
  • Het versterken van de rol van de gezamenlijke EVC-aanbieders binnen het EVC-stelsel.
  • Eensgezind naar het maatschappelijke speelveld optreden.
  • Schaalvoordeel door gemeenschappelijke voorzieningen te realiseren.

Alle leden die aangesloten zijn bij de vereniging voldoen aan de kwaliteitseisen, zoals vastgelegd in de EVC-code 3.0, om het doel mogelijk te maken.

Nieuws

De Vereniging van EVC-Aanbieders was mede organisator van het PROVE (Professionalization of validation Experts) EVC congres 2021 in het SER-Gebouw te Den Haag op 16 oktober. Een congres in het kader van het Erasmus+ Programme of the European Union.

Effect / Baten

  • Als brancheorganisatie staat de Vereniging van EVC-Aanbieders garant voor de onafhankelijkheid en kwaliteit van haar leden. Als kader geldt hiervoor de EVC-code 3.0. Deze code omschrijft de actuele eisen die worden gesteld aan EVC-Aanbieders voor beoordeling en registratie bij het Nationaal Kenniscentrum EVC.
  • Voor werkgevers levert een EVC-procedure een gevalideerde competentiebeschrijving en inzetbaarheidsgarantie van een medewerker. Daarmee weten ze welke verantwoordelijkheid ze met een gerust hart aan hun medewerker kunnen toevertrouwen.
  • Voor medewerkers levert een EVC-procedure een gevalideerde omschrijving van hun verworven competenties en hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd biedt het de basis voor een loopbaan- of ontwikkelplan.